פיזיקה?! - זה משחק ילדים!

מגוון תוכניות ייחודיות - חווייתיות ומעשירות

פורסם בתאריך:  

פרטי ספק גפ"ן

טכנוקט

הנגשת מדע וטכנולוגיה בצורה חווייתית ורב תחומית