משחקים לעתיד- חינוך לגיוון תרבותי

משחקים לעתיד (ע''ר)

מספר תוכנית בגפ"ן: 3575תמצית התוכנית:

המיזם מיועד לטפח היכרות ועמדות חיוביות בקרב ילדי גן כלפי הגיוון התרבותי והחברתי בישראל. חשיפת התרבויות נעשית בשלושה שלבים-היכרות אפיוני הקבוצות; היכרות אפיונים ייחודיים לפרטים בקבוצות השונות; הצגת מפגשים חיוביים בין ילדים מקבוצות מגוונות המאפשרים זהות משותפת, תוך שמירה על הזהות האינדבידואלית. זאת, תוך קיום שיחות עם הילדים. אמצעי מרכזי במימוש המטרה הוא בובות בעלות זהות. הייחודיות של בובות אלה היא שיש להן אפיונים היוצרים דמויות בעלות זהות אישית קבועה. הזהות והייחודיות של הבובות באות לידי ביטוי בסיפורים קצרים המלווים כל בובה, המספרים על מנהגי הקבוצה אליה היא שייכת וכן על אפיונים ונטיות אישיות של הדמות. בשל הדמיון בין הדמויות לילדים, גננות יכולות לשלבן בהתייחסות לנושאים רבים כגון: התמודדות עם מצבי מצוקה,טיפוח אינטראקציות חיוביות בגן. כל גננת שמשתתפת,מקבלת הדרכה מאנשי מקצוע. בנוסף,מקבלת הגננת ערכה עם שבע בובות וחוברת עם סיפורים וכן עקרונות והנחיות לשילוב שיטתי והדרגתי של הבובות בגן, באופן המאפשר לגננות גמישות והתאמה לילדי הגן. זאת, כחלק ממארג של פעילויות.

מטרת התוכנית:
לטפח בקרב ילדים בגיל הרך היכרות, הקשבה, פתיחות ועמדות חיוביות כלפי השונות התרבותית בחברה הישראלית.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: אינה במכרז המאגר
קהל יעד: ילדי הגן | צוותי חינוך
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר שלישי
סוג ארגון: עמותה
מספר ארגון: 580634103

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור