מנהיג חוקר ויצירתי

מיגא מאינד בע"מ

מספר תוכנית בגפ"ן: 3397תמצית התוכנית:

בתכנית "מנהיג חוקר ויצירתי" התלמיד ירכוש ידע בכלים סטטיסטיים בסיסיים, כגון: הגדרת שאלת מחקר, בניית שאלון, ביצוע תצפית, איסוף נתונים והצגתם. כלים אלו יהוו את המטריה המעשית לכל הפעילויות ובכל תחומי הדעת. התלמידים יבנו שאלונים ויחקרו נושאים במגוון תחומים ויציגו את הנתונים בסוף כל פרק בתכנית. בחלק הראשון של התכנית - מנהיגות סביבתית - התכנית תקנה לתלמידים ידע וערכים בנושאי סביבה וקיימות, תוך מתן כלים לחשיבה ביקורתית ולראיה רב מערכתית. בפרק השני - מנהיגות פעילה ובריאה - התלמידים יבצעו פרויקטים וחקר בנושאים כגון: השפעת הטכנולוגיה על רמת הפעילות הגופנית, השפעת העישון והסמים על הגוף והנפש, התזונה הנכונה והשפעתה, בעיית ההשמנה וכדומה. בפרק השלישי - מנהיגות שומרת חוק - ייערך משפט מבוים בו יועלו לדיון סוגיות עקרוניות ורלוונטיות עבור התלמידים בקבוצה ועבור הקהילה. התלמידים יתייחסו למספר נושאים והתנהגויות מחיי היומיום בהם עלולה להתבצע עבירות על החוק כתוצאה מאי הכרה והבנה של אותו חוק.

מטרת התוכנית:
הקניית כלים לביצוע עבודת חקר תוך למידה מבוססת פרויקטים ותוך יצירת מוטיבציה למעורבות ואחריות חברתית וקהילתית פעילה ובדגש על מיצוי וצמיחה אישית. סיוע לתלמידים בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית תוך קידום תחושת ערך עצמי ושייכות ומחויבות לקהילה ולחברה.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: ז' | ח' | ט' | י"א | י"ב | י'
שיוך למסגרת משרד החינוך: חברה ערבית (אתגרים)
תחום מסגרת: חברתי - ערכי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי
סוג ארגון: חברה עסקית
מספר ארגון: 515875268

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור