Train the Brain

אנגלית בכפר (אדר יהודית)

מספר תוכנית בגפ"ן: 2576תמצית התוכנית:

התכנית כוללת למידה באמצעות גישה חדשנית ללימוד אנגלית מדוברת כבר מהגיל הרך. אוצר מילים בסיסי בתוך מבני משפט תקינים מועבר לילדים בדרך חווייתית ותוך התנסות מוזיקלית ומוטורית. הוראת השפה האנגלית המדוברת נעשית באמצעות תמונות המחשה, משחקים דידקטיים, שירים וחוברת הדרכה לגננות/מורות, זאת לצד ליווי אישי מתמשך.


מטרת התוכנית:
לימוד אנגלית באופן חוויתי ומובנה לילדי הגיל הרך.


מידע נוסף על התוכנית:

מסלול התוכנית: במכרז המאגר
קהל יעד: א' | ב' | ילדי הגן
שיוך למסגרת משרד החינוך: תוכנית איננה שייכת למסגרת
תחום מסגרת: לימודי
מקור תוכנית (יוצר התוכנית): חיצוני - מגזר עסקי

קישורים חיצוניים:

הנתונים בעמוד זה נדלו מתוך המרשתת ולכן לא בהכרח שהם מעודכנים

תוכניות גפ"ן
תמיכה טכנית

תמיכה תוכניות גפ"ן
הי,
לא מצאת תוכנית כבקשתך?
ניתן להשאיר הודעה ונשמח לעזור
עופר
×
לא מצאת תוכנית? צור קשר ונשמח לעזור